Komory OXYstar uzyskały certyfikat Międzynarodowego Stowarzyszenia Normobarii

Komory OXYstar uzyskały certyfikat Międzynarodowego Stowarzyszenia Normobarii

Mamy to! Z naszymi komorami OXYstar dołączyliśmy do grona członków wspierających Stowarzyszenia Normobarycznego. W ramach współpracy przeprowadzono pomiary, które potwierdziły że miękkie komory OXYstar spełniają wszystkie wymagania sformułowane w Dobrej Praktyce Normobarycznej odnośnie ciśnienia atmosferycznego oraz stężeń tlenu, dwutlenku węgla i wodoru. Korzystając z nich można więc być pewnym, że warunki panujące wewnątrz są zgodne z założeniami opracowanymi przez twórcę normobarii Doktora Pokrywkę.